Kategorie

Najnowsze

Środowiska prawnicze nie pozostawiają suchej nitki na propozycjach zmian dotyczących pijanych kierowców, które planowane są w Kodeksie Karnym. Jak podkreśla radca prawny Sylwia Wiązowska-Grehl z Wrocławia wprowadzenie obowiązkowej nawiązki w wysokości min. 10 tys. PLN na rzecz poszkodowanego spowoduje dodatkowe komplikacje w kwestii dochodzenia roszczeń na drodze cywilnej.

Resort Sprawiedliwości wreszcie zrozumiał, że osadzanie w więzieniach osób uporczywie uchylających się od płacenia alimentów to ślepa droga. Prawnik Krzysztof Rejtan z kancelarii radców prawnych w Łodzi twierdzi, że na skutek orzeczonego rozwodu i rozpadu pożycia należy w zupełnie inny sposób zmusić ojców do wypełniania obowiązku alimentacyjnego. Jest szereg innych instrumentów, które będą skuteczne.


Dodany przez Krystian Nikiel | 2020-07-05

Mediacje w życiu rodzinnym
Życie w rodzinie nie zawsze przebiega bezproblemowo, zaś konflikty rodzinne to najtrudniejszy rodzaj sporów.

Konflikty między małżonkami, problemy z dziećmi, spory rówieśnicze to wszystko problemy, które można rozwiązać na drodze mediacji. 
Mediacje to sposób rozwiązywania sytuacji konfliktowych, w których bierze udział mediator. Celem mediacji jest osiągnięcie porozumienia, które będzie satysfakcjonowało obie strony. Gdy próbujemy samodzielnie rozwiązywać problemy często dochodzimy do momentu, w którym trafiamy na mur, którego nie da się przebić. Wówczas dobrym rozwiązaniem jest zaproszenie do rozmów mediatora, który jako osoba bezstronna i bezpośrednio niezaangażowana potrafi zachować obiektywizm i doprowadzić do rozwiązania sporu.
Mediatorem w sprawach cywilnych może zostać nieomal każdy. Wymagania zaczynają się w momencie, kiedy mediator chce się zajmować sprawami karnymi lub nieletnimi. Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba, która ma ukończone 26 lat, ukończyła studia psychologiczne, najlepiej, aby to była psychologia dziecięca, ewentualnie pedagogika lub socjologia oraz posiada doświadczenie w wychowywaniu dzieci. Idealnym kandydatem będzie psycholog dziecięcy z doświadczeniem wychowawcy.
Oprócz kwalifikacji zawodowych mediator w sprawach rodzinnych powinien mieć odpowiednie cechy osobowe. Powinien być cierpliwy, spokojny, szczery i dyskretny. Powinien również posiadać wiedzę niezbędną do rozwiązywania konfliktów oraz posiadać łatwość w nawiązywaniu kontaktów. 
Mediator powinien być bezstronny, nie angażować się i nie opowiadać za żadną ze stron. Zadaniem mediatora jest ułatwienie komunikacji pomiędzy stronami, tak by sami mogli dojść do satysfakcjonującego obie strony rozwiązania.
Mediator powinien ich w tym wspierać tworząc atmosferę sprzyjającą szczerości i poufałości. Nie może rozstrzygać sporu, lecz jedynie stwarzać bezpieczne warunki, konieczne do jego samodzielnego rozwiązania przez zwaśnione strony.
Niemal każda sprawa nadaje się do mediacji, jednak nie każda musi zakończyć się ugodą. W przypadku, gdy sprawa kończy się jednak ugodą, wówczas obie strony ją podpisują, lecz w przypadku nie rozwiązania sporu ważny jest również cel pośredni, czyli nawiązanie komunikacji. Być może w przyszłości strony same zdołają dojść do porozumienia, już bez pomocy osoby z zewnątrz.
Autor: www.konczelska.pl

Fotografie:


psychoterapia
psychoterapeuta