Kategorie

Najnowsze

Środowiska prawnicze nie pozostawiają suchej nitki na propozycjach zmian dotyczących pijanych kierowców, które planowane są w Kodeksie Karnym. Jak podkreśla radca prawny Sylwia Wiązowska-Grehl z Wrocławia wprowadzenie obowiązkowej nawiązki w wysokości min. 10 tys. PLN na rzecz poszkodowanego spowoduje dodatkowe komplikacje w kwestii dochodzenia roszczeń na drodze cywilnej.

Resort Sprawiedliwości wreszcie zrozumiał, że osadzanie w więzieniach osób uporczywie uchylających się od płacenia alimentów to ślepa droga. Prawnik Krzysztof Rejtan z kancelarii radców prawnych w Łodzi twierdzi, że na skutek orzeczonego rozwodu i rozpadu pożycia należy w zupełnie inny sposób zmusić ojców do wypełniania obowiązku alimentacyjnego. Jest szereg innych instrumentów, które będą skuteczne.


Dodany przez Krystian Nikiel | 2014-06-15

Jak napisać dobry sprzeciw od nakazu zapłaty
Wbrew pozorom napisanie sprzeciwu nakazu zapłaty jest bardzo proste.

Najważniejszą kwestią w tym wypadku jest przestrzeganie terminu (na złożenie sprzeciwu mamy dwa tygodnie od momentu otrzymania nakazu zapłaty) i użycie odpowiednich argumentów w celu zakwestionowania roszczeń jakich domaga się powód.

Istnieje kilka możliwości, aby podważyć nakaz zapłaty. Należą do nich: przedawnienia (którym ulega spora liczba roszczeń), spełnienie roszczenia (gdy pozwany uregulował roszczenia, wówczas musimy to udowodnić np. za pomocą zeznania świadków czy potwierdzenia przelewu), nienależne roszczenia (w przypadku nieważnej umowy, na podstawie której powód domaga się zapłaty) lub sporne roszczenia ( gdy pozew dotyczy np.  zapłaty za usługę, wtedy powód może kwestionować prawidłowość jej wykonania).

Kiedy użyjemy odpowiednich argumentów sąd może oddalić powództwo. Aby stworzyć prawidłowe pismo można posłużyć się gotowym formularzem lub wzorem których jest Internecie naprawdę mnóstwo. W sprzeciwie do nakazu zapłaty znajdziemy na pewno takie elementy jak np. miejscowość i data które są konieczne w tego typu formularzach. Pisząc sprzeciw o którym mowa musimy określić osobę będącą powodem oraz pozwanym a także nazwę sądu do którego się zwracamy. Na samym końcu znajdujemy miejsce na uzasadnienie oraz własnoręczny podpis. W uzasadnieniu musimy określić  wypisać przyczynę sporu. Łatwo się domyślić , że w tego typu dokumentach zazwyczaj chodzi o pieniądze. Jedna ze stron żąda zapłaty określonej kwoty natomiast druga będąca tzw. pozwanym zgłasza sprzeciw.

Jak widać napisanie sprzeciwu do nakazu zapłaty nie jest trudnym zadaniem czego nie można jednak powiedzieć o ewentualnych rozprawach sądowych. Konflikt pojawia się w momencie kiedy dana osoba wystawia sprzeciw do nakazu zapłaty który jest czymś w formie odrzucenia otrzymanego nakazu zapłaty. Warto zapamiętać, że dobrze sporządzony sprzeciw odciąża nas z otrzymanego nakazu zapłaty.

Fotografie:


usługi prawnicze
radca prawny
notariusz
nakaz zapłaty